logo mobile
MENU
  1. Home
  2. »
  3. Organisasi
  4. »
  5. Pengenalan
  6. »
  7. Maklumat Korporat

Maklumat Korporat

VISI

Peneraju Perkhidmatan Kepakaran Kejuruteraan dan Pengurusan Sumber Air Negara

MISI

Menyediakan Perkhidmatan Kepakaran Kejuruteraan & Pengurusan Sumber Air merangkumi Pengurusan Lembangan Sungai, Zon Pantai serta Pengurusan Banjir & Kemarau secara bersepadu bagi meningkatkan kualiti hidup rakyat dengan memastikan Sekuriti Air dan Kelestarian Alam Sekitar

SLOGAN

"Jayakan Perkhidmatan Sempurna"

Nilai Korporat

"Doing The Right Things and Doing Things Right" dengan Kualiti, Integriti & Prihatin

Fungsi JPS

1. Pelaksanaan Perancangan dan Pembangunan Sistem Ramalan Banjir dan Kemarau, Pengurusan Data dan Maklumat Hidrologi dan Penilaian serta Pengurusan Sumber Air Negara.

2. Pembangunan Perancangan dan Pengurusan Lembangan Sungai.

3. Meningkatkan Perancangan dan Pembangunan Infrastruktur serta Pengurusan Air untuk Tanaman dan Keperluan Pertanian yang lain.

4. Pembangunan Perancangan dan Pengurusan Program Tebatan Banjir.

5. Pelaksanaan Pembangunan dan Pengurusan Zon Pantai untuk Mengurangkan Hakisan Pantai serta Masalah Mendapan di Muara Sungai.

6. Menguruskan dan Mengawal Selia Pelaksanaan Program Pengurusan Air Hujan di Kawasan Bandar.