logo saliran

Projek Pembangunan Jabatan Ini Banyak Tertumpu Kepada Projek-projek Pengurusan Banjir Bagi Mengwujudkan Suasana Yang Selesa dan Bebas Daripada Banjir. Selain Dari Itu, Jabatan Ini Melaksananakan Projek-projek Memperbaiki Sungai-sungai Di Bawah Program Pengurusan Lembangan Sungai.

Jabatan Ini Juga Memainkan Peranan Dalam Usaha-usaha Pengawalan dan Pencegahan Dengan Memberi Khidmat Nasihat Dalam Bidang Saliran Mesara Alam Kepada Setiap Projek Pemajuan Tanah Bagi Memastikan Pembangunan Yang Dirancang TIdak Menumbulkan Masalah Saliran Yang Boleh Menyumbang Kepada Kemungkinan Untuk Berlakunya Banjir.